Uvjeti korištenja

Temeljne odredbe

- Uvjeti i pravila korištenja usluga vrijede za internetski portal www.proslave.hr sa svim poddomenama i web stranicama.

- Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Proslave.hr, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Proslave.hr

Opće odredbe

- Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Proslave.hr. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i ostale koji pristupe ili koriste Uslugu.

- Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Proslave.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

- U svrhu korištenja usluga internetskog portala Proslave.hr kao korisnika koji nudi prostor za najam ili koji nudi svoju uslugu, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke te podatke za kontakt. Proslave.hr svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od  18 godina.

- Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Proslave.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Proslave.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

- Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka.

- Proslave.hr može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Proslave.hr ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

- Proslave.hr vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Pravilima privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Proslave.hr usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Proslave.hr  usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.

- Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Proslave.hr ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

- Proslave.hr je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Proslave.hr. 

- Proslave.hr je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip (osim ako se radi o usluzi Proslave.hr), fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.

- Proslave.hr zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i Proslave.hr podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

- Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Proslave.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Proslave.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Proslave.hr svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

- Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Proslave.hr i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Proslave.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa .

- Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Proslave.hr, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Proslave.hr.

- Proslave.hr ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

- Proslave.hr ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Proslave.hr.

- Internetski portal Proslave.hr sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Proslave.hr ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Proslave.hr će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Registracija korisnika na Proslave.hr

Prilikom registracije potrebno je unijeti mail adresu te tražene podatke za  prijavu koji moraju biti točni i ažurni.

Predaja oglasa na Proslave.hr

- Proslave.hr su namijenjene javnom objavljivanju oglasa i time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju pretragu i pretraživanje oglasa.Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Proslave.hr objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

- Oglas s uslugom najma prostora mora biti napisan na hrvatskom jeziku. Mora sadržavati podatke o lokaciji i ostalim traženim podacima uz odgovarajuće fotografije.

- Slike u oglasu moraju biti slike najma koji se iznajmljuje. Opis se mora odnositi samo na prostor koji se iznajmljuje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet usluge. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.

- Proslave.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

- Korisnik može imati samo jedno korisničko ime, a oglasiti više prostora za najam.Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.

- Proslave.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

- Elektronička komunikacija između Proslave.hr  korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz uslugu koja je ponuđenu u oglasu zbog informiranja o detaljima oglasa.

- Korisnici su dužni uz određenu uslugu najma prostota pročitati detaljan opis usluge.

Završne odredbe

- Ovi uvjeti primjenjuju se i vrijede od 27. Ožujka 2023. godine

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o Uvjetima, obratite nam se na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Image

Radno vrijeme:
Svaki dan od 8:00-20:00

E-mail:
info@proslave.hr

Pratite nas